เพศศึกษาชาวบ้านสำหรับเด็กน้อย

เพื่อนเราเขียนมาเล่าให้ฟัง ..มันคือเพศศึกษาชาวบ้านสำหรับเด็กน้อย.. ธรรมทานเพื่อสังคมที่เป็นสุขที่คุณทำได้ทุกวันค่ะ 🙂

วันนี้ไปรับหลานชายตัวน้อยวัย 6 ขวบ มาทําการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นปืนฉีดน้ำ เพื่อเล่นสงกรานต์ มีบทสนทนา ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ต้องฟังเด็กตัวเล็กๆพูดและอธิบาย “กะเทย” อยางที่เขาเข้าใจ บทสนทนาเริ่มจาก “ตาโต” ร้องไห้
ยาย: ตาโตร้องไหทําไมครับ?”
ตาโต: พี่แมนยูกับเพื่อนว่าหนูเป็น “กะเทย”
ยาย : กะเทยเป็นแบบไหนลูก?
ตาโต : ยายเคยเห็นลูกปลาไม้? (ลูกปลาคือกะเทยคนหนึ่งที่เป็นญาติห่างๆอายุสามสิบแล้ว)
ยาย : เคยเห็นครับ ลูกปลาเป็นไงหรือลูก?
ตาโต: ลูกปลาเป็นแบบนี้ แบบนี้ (ตาโตทําท่าทางประกอบ สบัดมือซายสบัดมือขวา เชิด หน้าขึ้น)
ยาย: อืมมม….ทําไมหนูถึงรู้วาลูกปลาเป็นกะเทย
ตาโต: ก็หนูเห็นลูกปลาหอมแกมพี่ตุ้บตั๊บ (ตุ้บตั๊บเป็นหลานชายอายุ 16 ปีแลว)
ยาย: แล้วหนูคิดว่า ลูกปลาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายละครับ
ตาโต: ลูกปลาเป็นผู้ชาย แต่เขาเป็นผู้หญิง
ยาย: มีอะไรที่ทําใหหนูรู้วาลูกปลาเป็นผูหญิง
ตาโต: ก็หนูเห็นรอยปากแดงๆที่แก้มพี่ตุ้บตั๊บ ที่พี่ลูกปลาหอมแก้มพี่ตุ้บตั๊บ
ยาย: แลวตายี่ละ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย (ตายี่ คือพี่สาวเราเอง ที่เป็น กะเทย)
ตาโต: ตายี่ก็เป็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิง
ยาย: ทั้งตายี่ ลูกปลา หนู และยาย ก็กินข้าวใช่ป่าวลูก เขาเรียกพวกเราว่า เราเป็น มนุษย ไม่มีอะไรแตกตางกันนะครับ หายใจ เดิน เหมือนกัน
ตาโต: ครับ (แล้วก็วิ่งไปเล่นทำปืนฉีดน้ำต่อ สนุกสนาน)
และเป็นครั้งแรกของข้าพเจ้าเช่นกัน ที่อธิบาย คําวา “กะเทย” แบบสั้นๆให้หลานตัวเล็กๆฟัง