ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

1  คู่เพศเดียวกันไม่มีลูก
ความจริง: คู่ชีวิตเพศเดียวกันมีลูกกันมากมายค่ะ แต่บางคนเลี้ยงลูกด้วยกันมาเป็นสิบปี กลับไม่ได้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันตามกฏหมาย ใครเล่าคะจะเสียประโยชน์ถ้าไม่ใช่เด็กน้อย ปัจจุบันลูกของคู่ชีวิตเพศเดียวกันนั้นอาจเป็นลูกติด หรือลูกรักบุญธรรม หรือลูกตามสายเลือดนี่ล่ะค่ะของแม่เลสเบียนหรือพ่อเกย์ ตัวอย่างเช่น แม่เลสอาจจะใช้เชื้อจากญาติหรือเพื่อนที่ไว้ใจก็ได้นี่คะ เกย์และเลสเบียนก็ยังคงเป็นมนุษย์ผู้ชายและมนุษย์ผู้หญิงค่ะ มีความสามารถที่จะให้กำเนิดลูกน้อยได้ค่ะ

2  คนข้ามเพศก็คือคนรักเพศเดียวกัน
ความจริง: คนข้ามเพศ กะเทย ผู้ชายข้ามเพศหลายคนเป็นคน “รักต่างเพศ” และอึดอัดใจกับการที่ถูกมองว่าเป็นเพศเดียวกับคนรักค่ะ ผู้หญิงข้ามเพศหลายคนพอใจที่จะเป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายค่ะ เพราะเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย ชายข้ามเพศหลายคนรักผู้หญิง เขาคือผู้ชายที่รักผู้หญิง ไม่ใช่หญิงรักหญิง แต่คนข้ามเพศก็ยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับคนรักได้ เพราะกฏหมายมองเห็นพวกเขาผ่านคำนำหน้าบนบัตรประชาชนเท่านั้น

3  คู่ชีวิตเพศเดียวกันจะต้องมีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีและอีกคนหนึ่งเป็นภรรยา
ความจริง: คู่ชีวิตเพศเดียวกันหลายคู่ไม่มีการแบ่งบทบาทแบบสามีภรรยา หรือบทบาทที่ฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนเพศชาย และอีกฝ่ายเป็นตัวแทนเพศหญิง พวกเขาพอใจที่จะอยู่ด้วยกันแบบผู้ชายกับผู้ชาย หรือผู้หญิงกับผู้หญิง บทบาทสามีและภรรยานั้นมากับกรอบของครอบครัวที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของผู้ชายและผู้หญิง คู่ชายรักชายและหญิงรักหญิงบางคนรับกรอบคิดนั้นมา แต่ไม่ใช่ทุกคนค่ะ และคู่ชายหญิงสมัยนี้หลายคู่ก็ยังมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากกรอบสามีภรรยาแบบดั้งเดิมแล้ว

Advertisements