สิทธิชีวิตคู่และครอบครัว

สิทธิในการแต่งงานเปิดพื้นที่ให้สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว .. เป็นสิทธิ ..เป็นเสรีภาพ ที่รัฐต้องคุ้มครองให้กับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียม
เราไม่ได้ขออะไรมากมายกว่าสิ่งที่มนุษย์ในแผ่นดินนี้ควรได้รับโดยเสมอเหมือนกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s